دستاوردهای آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت، در مرکز همایش های رازی تهران، تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، متین رمضانی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه برگزاری این همایش  با اشاره به اهمیت و نقش حیاتی آمار در پیشرفت و توسعه سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها، اظهار کرد: بی شک نقش دست اندر کاران جامعه آماری در خصوص افزایش سطح آگاهی دانش آماری و اهمیت آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها، بسیار مهم است.

بازدید وزیر بهداشت از غرفه دانشگاه  علوم پزشکی گیلان

 متین رمضانی در ادامه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نگاه آماری، از بازدید وزیر بهداشت و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از غرفه دانشگاه  علوم پزشکی گیلان خبر داد.

وی یادآور شد:  در غرفه مدیریت و آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت های برجسته و شاخص دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نگاه آمار در قالب پوستر، عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و واحد آمار دانشگاه، فعالیت های علمی و تحقیقاتی واحد آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در قالب پوستر، برنامه راهبردی واحد آمار ، ارایه تجربیات موفق مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در قالب پوستر، ارایه انتشارات آماری دانشگاه از سال های 90 تا 96 به صورت لوح فشرده با تاکید بر حذف کاغذ در انتشار آمارهای رسمی و بارگذاری نشریات آماری دانشگاه ، معرفی سامانه ها و داشبوردهای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت با حضور مدیران آمار و فناوری اطلاعات، مسوولان واحدهای آمار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نمایندگان معاونت ها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت اول و دوم آبان ماه سال جاری  در مرکز همایش های رازی تهران در حال برگزاری است.