نخستین تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور معاون درمان و جمعی از مسولان دانشگاه، جهت ارایه خدمات درمانی پزشکی به زائران اربعین حسینی به ایلام اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  اسماعیل نور صالحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص، گفت: با عنایت به فرا رسیدن ایام راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و لزوم ارایه خدمات درمانی مطلوب و مناسب به زائران در مناطق مرزی، اولین تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شامل؛ یک پزشک عمومی، سه نفر پرستار و یک نفر هوشبری جهت همکاری با تیم های درمانی غرب کشور به بیمارستان ایلام اعزام شدند.

وی ادامه داد: تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مدت 6 روز در بیمارستان ایلام حضور خواهند داشت و پس از اعزام تیم دوم در پنجم آبان ماه تیم اول منطقه را ترک خواهند کرد.

نورصالحی افزود: تیم های اعزامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مدت 12 روز در مناطق مرزی ایلام به زائران اربعین حسینی خدمات ارایه خواهند کرد.