در حالی شورای اسلامی شهر رشت دوران پر التهاب را خود را سپری می کند که این پرسش مطرح می شود که آیا اعضای شورا بر سر عهد و تعهدی که با مردم رشت بستند پایبند هستند؟

رحیم فلاح-خبرگزاری موج؛ درست در تاریخ  16 مهرماه  سخنگوی محترم شورای شهر رشت از ۶ گزینه نهایی تصدی شهرداری رشت رونمایی کرد که هنوز ساعتی از این اعلام نگذشته بود که از سوی عضو دیگر شورای شهر نفر هفتمی هم برای شهرداری رشت تعرفه گردید.

این ناهماهنگی و تک صدایی اعضا ی شورا شهر کار را به جایی رساند که هرروز فردی به عنوان کاندید معرفی می شود و این طنز تلخ انتخاب شهردار رشت  مایه سرگرمی عده ای را در فضای مجازی فراهم کرد.

در شصتمین جلسه  شورای شهر رشت باز هم شهر رشت بی شهردار ماند اما جمشید رسائی هشتمین نفری بود که  به ارائه برنامه برای تصدی شهرداری رشت پرداخت.

این ماراتن رفت و آمد نامزد های جدید شهردار شدن تا کی ادامه خواهد داشت خدا می داند....

اگر آن 1+6 گزینه نهایی نبودند صرف این همه وقت و انرژی و ایجاد التهاب  در شهر موید چه گفتمانی بود.

آیا این وقت تلف کردن و معرفی روزنه یک نفر برای شهردار شدن از سوی شورای شهر رشت  دلیل  خاصی دارد که مردم در دانستن اصل ماجرا نامحرم هستند.

آیا فشار بیرونی و خارج از صحن شورا در تصمیم گیری نهایی اعضای شورای شهر رشت برای انتخاب شهردار دخیل است.

چه ماجرای پشت پرده نهفته  است که مردم از آن بی خبرند؟

معرفی، تکذیب و تایید  و به کنایه سخن گفتن اعضای محترم شورای شهر رشت  تا کی می خواهد ادامه پیدا کند.

جناح بازی و سیاسی کاری  موجود در بین اعضا شورای شهر و مکاتبه و ملاقات حضوری  با فرماندار رشت برای ریش سفیدی در انتخاب شهردار از سوی به اصطلاح گروه اصلاح طلب  چه می تواند باشد.

و هزاران پرسش بی پاسخی که توسط هیچ یک از اعضای شورا  پاسخ شفافی داده نشده  یا ندارند یا از  شفافیت اصل ماجرای انتخاب شهردار رشت که دانستن حق مردم است طفره می روند.

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت هم بی نتیجه پایان یافت و باز شهر رشت بدون شهردار ماند.