در شصتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر رشت علی بهارمست برای یک دوره دیگر در سمت سرپرست شهرداری ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که با حضور ۱۰ عضو شورای شهر برگزار گردید (با غیبت محمدحسن عاقل منش) علی بهارمست با ۱۰ رای ماخوذه برای یک دوره دیگر در سمت سرپرستی شهرداری رشت ابقا شد.