معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت گفت: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته پاسخگوی بالغ بر ۸۶۴ تماس شهروندان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته پاسخگوی بالغ بر ۸۶۴ تماس شهروندان بوده است.

مومنی افزود: ۲۳ مورد عملیات آتش نشانان با ۳۱ مرتبه خروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش ۲ مورد حریق خودرو،۲ مورد تصادف خودرو و ایمن سازی محل حادثه، ۶ مورد قفل درب و محبوس شدن شهروندان در منزل مسکونی، خودرو و آسانسور، ۲ مورد آتش سوزی علفزار، ۶ مورد عملیات امداد رسانی و ارائه خدمات به شهروندان شامل: مشاهده دود از منزل مسکونی، سقوط آوار، استشمام بوی دود از پارکینگ، گیر کردن حلقه انگشتری بازدید ایمنی از حریق تجاری، حریق انباری و ۵ مورد خدمات ایمنی بوده است. 

وی در ادامه با اشاره به دو مورد تصادف و واژگونی خودرو در جاده پیربازار و بلوار شهید انصاری رشت اشاره داشت و گفت: با توجه به شدت تصادفات رخ داده شده در مجموع این حوادث موجبات مصدومیت ۵ تن را فراهم نمود که سریعا توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.