تفاهم نامه همکاری آموزشی جهت رشد و توسعه ورزش چوگان بین مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و محمدمهدی انتظام رئیس هیات چوگان گیلان منعقد گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، تفاهم نامه همکاری آموزشی جهت رشد و توسعه ورزش چوگان بین رحیم عطایی پور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و محمدمهدی انتظام  رئیس هیات منعقد گردید.

موضوع تفاهم نامه نیاز سنجی آموزشی برای متقاضیان، تشکیل کمیته برنامه ریزی آموزشی، تعیین صلاحیت های حرفه ای متقاضیان هیات از طریق آزمون های سنجش مهارت حرفه ای، تهیه وتدوین استانداردهای آموزش مهارتی مورد نیاز هیات براساس اولویت می باشد.

محمدمهدی انتظام رئیس هیات چوگان استان گیلان اظهار کرد: راه اندازی دوره های آموزشی پرورش اسب، آموزش نعلبندی، اسب داری و فنون مرتبط با اسب برای جوانان و اعطاء گواهینامه های معتبر و بین المللی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می کند.

تفاهم نامه همکاری آموزشی +جهت رشد و توسعه ورزش چوگان

وی افزود: دوره آموزشی با نظارت مستقیم سازمان فنی حرفه ای و فدراسیون چوگان کشور با نمایندگی هیات چوگان گیلان انجام می شود.

انتظام افزود:  گیلان با دارا بودن اسب کاسپین به عنوان ذخیره ملی در پرورش آن  می تواند متحول گردد.

وی افزود:  نیاز شدید استان به مشاغل همچون نعلبندی و ساخت و تعمیر تجهیزات سوارکاری و چوگان بستر های لازم را می تواند در زمینه ایجاد اشتغال برای علاقمندان فراهم کند.

به گزارش موج، مجموعه غرفه های نمایشگاهی چوگان گیلان در نمایشگاه توانمندی های ورزش استان گیلان در مجموعه ورزشی یادر گار امام رشت در معرض دید علاقمندان به این رشته ورزشی قرار گرفت.

این نمایشگاه از 25 مهرماه الی 29 از ساعت 8 صبح تا 8 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.