بر اساس پایش انجام شده از سوی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر استقرار فرآیندها و پایش برنامه عملیاتی، حایز رتبه "شایسته" شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با ارتقای 15 امتیاز نسبت به سال 95، از رتبه مقبول به رتبه شایسته در سال 96 ارتقا پیدا کرد.  این مهم حاصل ارتقای شاخص های بهداشتی، درمانی و پژوهشی در این مجموعه بزرگ دانشگاهی است.

یوسف زاده افزود: استقرار پروژه بیماری های غیر واگیر، غربالگری سلامت جمعیت روستایی و شهری پیرامون بیماری های غیر واگیر، توسعه کارآفرینی، توسعه شرکت های دانش بنیان، استقرار پروژه چرخه علم و فناوری و مدیریت دانش، تدوین نقشه جامع درمان و توسعه زیرساخت های درمانی، استقرار موفق نظام ارجاع پزشکی در بین دنشگاه های علوم پزشکی کشور، بین المللی سازی فعالیت ها و انعقاد بیش از 20 تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه و صنعت، از جمله برنامه های حایز اهمیت دانشگاه طی سال های اخیر است.

تدوین برنامه راهبردی از سال 95

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه این دانشگاه، با تدوین برنامه راهبردی از سال 95 و انجام کارهای زیرساختی، بهبود فرآیندها را در دستور کار خود قرار داد گفت:   بازمهندسی فرآیندها یکی از پروژه های استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. از ابتدای استقرار این برنامه، شاهد ارتقا و رشد فزایند شاخص های سلامت در استان هستیم.

وی افزود: از جمله این شاخص ها می توان به راه اندازی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور، کسب عنوان برتر در حوزه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، توسعه همکاری های بین المللی، ایجاد مجتمع فناوری های پیشرفته پزشکی، راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای 19بیمارستان استان، راه اندازی سیستم ترومای گیلان، کاهش مرگ و میر بیمارستانی، مدیریت هزینه ها، ارتقای شاخص های حوزه دانشجویی، فعال کردن واحد نظارت بر درمان، اجرای نظام سندرومیک بیماری های واگیر برای اولین بار در خاورمیانه، استقرار نظام اجتماعی سازی سلامت در استان، افزایش برنامه های مشارکتی با سازمان های ذیربط و...اشاره کرد.

یوسف زاد گفت: با اصلاح فرآیندها و به همت مدیران و روسای بیمارستان های استان، حدود 103 میلیارد تومان در بازه زمانی 6 ماهه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صرفه جویی هزینه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دستیابی به این موفقیت ها حاصل تلاش و ممارست تمامی مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانست و ادامه داد:  تلاشی که در بستر برنامه راهبردی و با ارتقای تعاملات درون سازمانی حاصل شد.

به گزارش موج، فرایند تدوین و پایش برنامه عملیاتی که طی چند سال تلاش مداوم در سطح ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، استقرار یافته است، اینک به عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری در حوزه سلامت نقش آفرینی می کند و کارکرد اثربخش این فرایند، مستلزم تعامل و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. 

در این زمینه، دانشگاه ها بر اساس معیارهای امتیاز بندی، به 5 رتبه، سرآمد، شایسته، مقبول، متعهد به تلاش و غیرقابل قبول، رتبه بندی می شوند