فرماندار شفت با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد مردم این شهرستان در روستاها زندگی می کنند افزود: شفت رتبه چهارم پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر را در گیلان دارد.

محمدرضا محسنی در چهارمین همایش مدیران کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان گیلان گفت: اقبال مردم به سرمایه گزاری در صندوق های بیمه به ارتقای شاخص های خدمات بستگی دارد.

وی با بیان اینکه مزایای بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر باید با اطلاع رسانی صحیح تببین گردد افزود: شوراهای اسلامی و دهیاران می توانند به روند آگاهی بخشی جامعه هدف کمک شایانی نمایند.

همایش مدیران کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان گیلان

فرماندار شفت با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد مردم این شهرستان در روستاها زندگی می کنند افزود: شفت رتبه چهارم پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر را در گیلان دارد اما فقط 30 درصد از این جامعه هدف بیمه اجتماعی دارند و این میزان با توجه به ظرفیت های این شهرستان قابل افزایش است.

بیمه یکی از راه های حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد

وی  با بیان اینکه بیمه یکی از راه های حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد و توسعه آن از اهداف دولت است افزود: فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد دو سویه مهمترین عامل در توسعه بیمه و خدمات وابسته به آن است.

گفتنی است در این همایش هانی قلی پور مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گیلان و کارگزاران این صندوق در شهرستان هیا استان حضور داشتند.