رئیس تامین اجتماعی شهرصنعتی رشت گفت: ١٥٤٥١ بیمه شده در شرکتها و کارخانجات شهر صنعتی به اتفاق افراد تبعی خود از پوشش تامین اجتماعی برخوردار می باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، کوروش اشرفی رئیس تامین اجتماعی شهرصنعتی رشت با اشاره به اینکه این واحد بعنوان شعبه ویژه استان اولین ارائه دهنده خدمات غیر حضوری به مخاطبین گیلانی می باشد اظهار کرد: درحال حاضر اکثر خدمات و تعهدات حوزه نام نویسی و حسابهای انفرادی و فنی بیمه شدگان از قبیل ثبت نام بیمه شده، صدور و اعتبار دفترچه درمانی، استعلام و جمع آوری سوابق، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه ها ، پروتز و... بصورت غیرحضوری و ازطریق پورتال اختصاصی و نرم افزار تهیه شده توسط کارشناسان بومی استان در این شعبه ارائه می گردد.

وی افزود: ١٥٤٥١ بیمه شده در شرکتها و کارخانجات شهر صنعتی به اتفاق افراد تبعی خود از پوشش تامین اجتماعی برخوردار می باشند.

پرداخت بیش از ٣١٣ میلیارد ریال انواع مستمری در شش ماهه نخست

رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت خاطر نشان کرد: بمنظور انجام تعهدات در شش ماهه نخست سالجاری بیش از ٣١٣ میلیارد ریال انواع مستمری، ١٠ میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت و بیش از ٤٨ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.

اشرفی صدور ١١٣٧ جلد دفترچه درمانی و تحویل آن در شرکتها به بیمه شدگان را از اقدامات شاخص در این دوره برشمرده و افزود: در فضای تعاملاتی مطلوب با کارفرمایان شهر صنعتی، ارائه پاسخگوئی به شرکای اجتماعی را در مسیر جلب رضایتمندی آنان ادامه میدهیم. 

در ماههای اخیر بازدید از شرکتهای پینک، شیر پگاه و لوازم طبی با هدف بررسی مشکلات کارفرمایی و کارگری توسط این شعبه انجام شده است.