دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان، مقام نخست ۴ رشته قرآنی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان در بخش پژوهشی، بخش ادبی، بخش هنری و بخش آوایی حایز شش رتبه برتر بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور شدند در این زمینه رتبه نخست ۴ رشته؛ تالیف کتاب، تذهیب، مقاله نویسی و حفظ ۱۰ جژ قرآن ازآن گیلان شد.

در بخش پژوهشی رشته مقاله نویسی گروه کارمندان، فاطمه رمضانی پاکپور رتبه رتبه اول و در رشته تالیف کتاب گروه اساتید، محسن مردانی گیوی کسب رتبه اول، در بخش هنری رشته تذهیب گروه کارمندان میلاد خانزاده رتبه اول و در بخش هنری رشته خوشنویسی گروه کارمندان مسعود عیسی زاده رتبه سوم،  در بخش آوایی حفظ 10 جزء آقایان  گروه دانشجویان، محمد صادق اولیایی  رتبه اول و در بخش آوایی قرائت تحقیق بانوان گروه کارمندان، منا محمد زاده رتبه دوم را بدست آورد.

گفتنی است: بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ۳ رده اساتید، کارمندان و دانشجویان و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ۱۸ لغایت ۲۱ مهرماه جاری در مجموعه آموزشی فرهنگی زیبا کنار برگزار شد.