شورای شهر رشت از خیمه شب نشینی های غیررسمی پرهیز کنند چرا که وای از آنروزی که پرده غفلت ها کنار زده شود و حقایق آشکار گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شورای شهر رشت گرفتار مراکز قدرت و ثروت شده است و برای برون رفت از خلا شهردار می بایستی از متوکلین خود یعنی مردم این شهر نظرخواهی کند که چه کسی را به عنوان شهردار رشت انتخاب کند و یا دلایل تایید و یا رد گزینه های مطرح را با مردم در میان بگذارند و از خیمه شب نشینی های غیررسمی پرهیز کنند چرا که وای از آنروزی که پرده غفلت ها کنار زده شود و حقایق آشکار گردد.

سید رضا علوی زمیدانی به سریال انتخاب شهردار رشت و تصمیم گیری های اعضای شورای این شهر اشاره کرد و گفت: شهر رشت و شورای این شهر گرفتار مراکز قدرت و ثروت این شهر شده است و عالمانه اش این است اعضای محترم شورای شهر رشت به متوکلین خود اعلام کنند که چرا یک شهردار را با آن آب و تاب انتخاب کردند و چرا وقتی به وی لقمه چرب تر پیشنهاد شد سرنوشت قریب به یک میلیون نفر را نادیده گرفت و انصراف داد؟ و اینک که می خواهند شهردار جدید انتخاب کنند چرا موضع گیری های رسمی و غیررسمی شان متفاوت است؟ و اگر واقعا با متوکلین خود صادق هستند اعتراف کنند که کدام مراکز قدرت و ثروت در تصمیم گیری های آنها دخیل هستند؟

وی اضافه کرد: مراکز قدرت و ثروت اگر مکمل پازل های همدیگر شدند آنوقت رای و نظر مردم معنایی ندارد و نمایندگان مردم چه در شورای شهر و چه در مجلس شورای اسلامی می بایستی مبین برایند نیازهای مردم باشند نه اینکه مراکز قدرت و ثروت همدیگر را پوشش دهند چرا که در این صورت دیکتاتوری مدرن و به دنبال آن فساد اقتصادی و سیاسی بروز و ظهور خواهد کرد.

بعضی از اعضای شورای شهر رشت به دنبال اهداف اقتصادی و سیاسی خود هستند

این فعال اجتماعی و رسانه ای افزود: بررسی ها نشان می دهد بعضی از اعضای شورای شهر رشت به دنبال اهداف اقتصادی و سیاسی خود هستند و تبعا نمی توانند شاقول میزانی برای تجمیع آرای اعضای شورای شهر رشت باشند و به تناسب منافع اقتصادی و یا سیاسی به فعالان این دو بخش رجوع می کنند و همواره به بهانه های واهی از تصمیم گیری های کارشناسی و معقولانه پرهیز می کنند.

علوی زمیدانی به عملکرد شورای پنجم شهر رشت اشاره کرد و افزود: علی رغم اینکه بعضی از اعضای شورای شهر رشت افرادی مجرب و همچنین پاکدست هستند اما به دلیل پیش بینی های انجام شده دو گروه قدرت و ثروت در این شورا نفوذ کرده اند و متناسب با منافع اقتصادی افراد و یا منافع سیاسی از جمله انتخابات آتی نمایندگی مجلس پازل بندی می کنند و اصلا بر اساس شاخص های توسعه شهری برای شهر تصمیم نمی گیرند و صرفا جهت خالی نبودن عریضه تعدادی را برای کاندیداتوری شهردار رشت تعرفه می کنند اما در لابی های پشت پرده اتفاقات دیگر می افتد همان طور که در محتوای مصاحبه یکی از اعضای شورای شهر رشت چنین برداشتی مستتر بود.

وی ادامه داد: از هیئت رئیسه شورای شهر رشت مخصوصا از رئیس این شورا انتظار می رود تدابیری بیاندیشند که هریک از اعضای شورای شهر رشت در 5 محل که در مجموع 55 محل شهر رشت را پوشش خواهد داد حضور پیدا کنند و در مساجد هر محل با مردم صحبت کنند تا نظر مردم را داشته باشند و از طرف دیگر از نخبگان و صاحبنظران شهر رشت برای اظهار نظر دعوت کنند تا هر گونه شبهه افکنی برطرف شود.

رسانه های مکتوب و مجازی به نمایندگی از مردم به مدیریت شهری رشت بپردازند

علوی زمیدانی از رسانه های مکتوب و مجازی خواست به نمایندگی از مردم با اقشار مختلف و همچنین نخبگان شهر رشت و خارج از دیدگاههای جناحی به مدیریت شهری رشت بپردازند و برای تنویر افکار عمومی آنها را منتشر کنند تا منتخبین مردم در شورای شهر رشت بدانند همانطوری که برای جمع کردن آرا بین مردم می رفتند اینک نیز برای تصمیم گیری باید به متن مردم مراجعه کنند و از بازی کردن در زمین مراکز قدرت و ثروت پرهیز کنند تا بتوانند مردم سالاری دینی را به معنی واقعی اجرا کنند.

وی همچنین به بعضی از اعضای شورای شهر رشت که لابی سیاسی آنها چرب تر از نظارت بر مدیریت شهری است گفت: اینک که وارد شورای شهر رشت شده اید از جناح بازی های سیاسی پرهیز کنید تا تجربه تلخ شورای اول شهر تهران در رشت تکرار نشود و مردم به پارلمان شهری بدبین نگردند.