رئیس تامین اجتماعی شعبه رودسر گفت: درحال حاضر حدود ٣٤ هزار نفر یعنی ٤٢ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش تامین اجتماعی می باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد هرمزی رئیس تامین اجتماعی شعبه رودسر بیان کرد: ١١٤٧٨ بیمه شده اصلی و٣٣٥٦ مستمری بگیر در زمره مشمولین تعهداتی این واحد می باشند.

وی افزود: با احتساب افراد تبعی این گروهها و براساس آمار نفوس و مسکن، درحال حاضر حدود ٣٤ هزار نفر یعنی ٤٢ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش تامین اجتماعی می باشند.

رئیس تامین اجتماعی شعبه رودسر با اشاره به وجود ١٣٤٨ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد و ١٠٨٤ بیمه شده اختیاری اذعان داشت:  ٥٢٦٨ بیمه شده اجباری، ١٣٦٨ راننده، ٨٤٤ کارگر ساختمانی، ٦٤٤ زن خانه دارعمده ترین گروههای بیمه شدگان این شعبه را تشکیل می دهند.

202 مقرری بگیر بیکاری در رودسر

هرمزی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد مقرری بگیران بیکاری را ٢٠٢ نفر اعلام و اظهار کرد: بیش از ١٤ میلیارد ریال در نیمه نخست سال بمنظور ارائه این تعهد پرداخت گردیده است.

پرداخت ٢٨٧ میلیارد ریال تعهدات بلندمدت

وی افزود: پرداخت ٢٨٧ میلیارد ریال تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری ها و ٢٣٨ میلیون ریال غرامت و کمک هزینه ازدیگر تعهدات صورت گرفته توسط این شعبه لغایت شهریورماه می باشد.

رئیس تامین اجتماعی شعبه رودسر شمار بازنشستگان تحت پوشش را ٢١٨٨ نفر، ازکارافتادگان را ٢٥٦ نفر و بازماندگان را ١٥٥٩ نفر برشمرده وخاطرنشان ساخت درسالجاری انجام زمان سنجی فرایندهای مختلف تعهداتی درواحدهای تخصصی صورت گرفته و براساس آن به مراجعین خدمت رسانی می گردد.

استقرار میزخدمت و توسعه خدمات غیرحضوری درکنارپیگیری مطالبات بمنظور بالا بردن کیفیت تعهدات به مخاطبین از دیگر فعالیتهای شعبه رودسر دراین مدت می باشد.