۳۳ آتش نشان و افسر ارشد آتش نشانی بهمراه ۸ دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه های ۹-۵-۱ به محل حادثه واقع در نقره دشت اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی با اشاره به حجم بالای آتش سوزی که از فاصله بسیار دور مشاهده می شد همچنین کوچه های تنگ و باریک منتهی به محل آتش سوزی و احتمال سرایت آتش از دو طرف به منازل مسکونی همجوار، افزود: آتش نشانان سریعا  از چند طرف نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام کردند تا با توجه به ایمن سازی محل حادثه نسبت به پیشگیری از گسترش و سرایت آتش اقدام کنند.

آتش سوزی+ خانه ویلایی در رشت

وی با تاکید بر شدت آتش سوزی و نبود دیوار آتش بر در پشت بام خانه های ویلایی، افزود: کانون آتش سوزی بهمراه سقف یک باب خانه ویلایی همجوار دچار آسیب دیدگی و سوختگی شد.

وی با بیان اینکه علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده در دست بررسی است: حرارت بالای ناشی از آتش سوزی موجبات آسیب دیدگی قسمتی از دامنه(پرسیانا) یک باب ساختمان سه طبقه همجوار شد که سریعا آتش نشانان در پی عملیات سرد کردن از سرایت آتش به پشت بام آپارتمان پیشگیری کردند.

آتش سوزی خانه ویلایی در رشت

خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.