فرماندار رشت در خصوص سهم طرح های اشتغال فراگیر در شهرستان رشت، اظهار کرد: تاکنون ۱۶۹ طرح اشتغال زا در این بخش با اعتباری بالغ بر ۱۴۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان به بانک‌ها معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه آن میزان از طرح های اشتغال زای شهرستان که تاکنون موفق به جذب تسهیلات شده اند قابلیت ایجاد فرصت شغلی برای ۵۹۰ نفر را دارند، گفت: در بخش طرح های اشتغال روستایی تاکنون ۵۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان اعتبار در مرحله اول به بانک‌ها اختصاص داده شده است و مبلغ طرح‌هایی که تاکنون به بانک‌های کشاورزی، توسعه و تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شده است ۲۳۱ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان است.

فرماندار رشت ادامه داد: ۵۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان از طرح‌های اشتغال روستایی توسط بانک‌ها مصوب و از این مبلغ ۳۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان منتج به عقد قرارداد شده است و ۱۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان در بخش اشتغال روستایی پرداخت شده است.

کارگروه اشتغال رشت

۱۶۹ طرح  سهم شهرستان رشت  در طرح های اشتغال فراگیر

مومنی زاده در ادامه در خصوص سهم طرح های اشتغال فراگیر در شهرستان رشت، اظهار کرد: تاکنون ۱۶۹ طرح اشتغال زا در این بخش با اعتباری بالغ بر ۱۴۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان به بانک‌ها معرفی شده است که ۱۸ طرح با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان به تصویب بانک‌ها رسیده است و ۲ طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیون عودت داده شده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: همچنین قرارداد ۱۷ طرح به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان منعقد و پرداخت شده است.

فرماندار رشت  با اشاره به اینکه میزان کل اعتبار منظور شده برای شهرستان رشت در بخش طرح های اشتغال روستایی ۹۳ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان و در بخش طرح های اشتغال فراگیر ۲۲۲ میلیارد تومان است و با بیان اینکه در صورت جذب حداکثری تسهیلات مربوطه می توان برای ۳ هزار و ۶۳۲ نفر نفر فرصت شغلی ایجاد کرد، تاکید کرد: انتظار دارم با حساسیت و جدیت، پیگیر جذب اعتبارات شهرستان باشیم.