عضو شورای شهر رشت گفت: انتظار میرود رسانه ها همچون همیشه با انجام رسالت خود در راستای اطلاع رسانی با پرهیز از فرافکنی و بکارگیری ادبیات سخیف در پروسه انتخاب شهردار در این برهه حساس حامی مدیریت شهری باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، روز گذشته در یکی از سایتهای خبری یادداشتی منتشر شد که در آن با هدف نقد تعدد نامزدهای شهرداری، رشت را به عروسی با هزار داماد تعبیر کرد که با واکنش تند اسماعیل حاجی پور منتخب شهروندان در شورای شهر روبرو شد.

حاجی پور با انتقاد تند به ادبیات بکار رفته در این خصوص اظهار داشت: با توجه به عدم منع قانونی و در راستای ایجاد فضای مناسب جهت تعرفه همه گزینه های موجود و با احترام به اصل دموکراسی اعضای شورای شهر با اجماع نظر فراخوانی جهت حضور همه افرادی که خود را واجد شرایط شهرداری رشت میدانند دعوت به عمل آورد تا در یک پروسه رقابتی و با در نظرگرفتن مؤلفه های موجود و بررسی های لازم انتخابی صحیح در مورد گزینه شهردار بعدی رشت داشته باشند.

وی ادامه داد در این بین انتظار میرود رسانه ها همچون همیشه با انجام رسالت خود در راستای اطلاع رسانی با پرهیز از فرافکنی و بکارگیری ادبیات سخیف در پروسه انتخاب شهردار در این برهه حساس حامی مدیریت شهری باشند.