سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت از معرفی ۱۵ گزینه نهایی تصدی شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری جلسه غیر علنی عصر امروز شورای رشت اظهار کرد: در جلسه غیر علنی امروز شورا ۱۵ گزینه نهایی تصدی شهرداری رشت معرفی شدند.

فاطمه شیرزاد افزود: اکبر نیکزاد، حامد عبداللهی، رضا رسولی، مسعود کاظمی، علی مبصر، مسعود موسوی، محمد پور ناصرانی، آقاجانی، موسی ناصح، عبدالرضا قاسمیان، رضا ساغری، بهزاد نیک فهم، علیرضایی، سید محمد علی ثابت قدم ، قلیچی 15 کاندیدای تصدی شهرداری رشت هستند.

وی با اشاره به زمان نهایی انتخاب شهردار رشت گفت: به دلیل غیبت دو عضو شورای شهر جلسه انتخاب شهردار رشت به روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.