دیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان افزود: در نیمه نخست سالجاری طبق آمار دریافتی از 42 دستگاه تردد شمار نصب شده ی (در 84 محور رفت و برگشت) تعداد 10 میلیون و 131 هزار و 601 دستگاه خودرو به استان وارد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد رضا نازک کار، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  افزود: در نیمه نخست سالجاری طبق آمار دریافتی از 42 دستگاه تردد شمار نصب شده ی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان (در 84 محور رفت و برگشت), تعداد 10 میلیون و 131 هزار و 601 دستگاه  خودرو به استان وارد  و تعداد 11 میلیون و 50 هزار و 588  دستگاه خودرو از استان خارج شدند.

وی سپس به آمارهای تردد 3 ماهه تابستان نیز اشاره کرد و خاطر نشان نمود: در 3 ماهه ی تابستان امسال نیز ورود 5 میلیون و 256 هزار و 534 دستگاه  خودرو به استان  و  خروج 5 میلیون و 886 هزار و 177  دستگاه خودرو از استان نیز توسط سامانه های تردد شمار این اداره کل ثبت گردید.

نازک کار افزود: بررسیهای آمارهای موجود حاکی از این امر است که بیشترین ترافیک ورودی به استان در نیمه نخست سالجاری، در روز  سه شنبه 7 فروردین ماه به میزان 112 هزار و 334 وسیله نقلیه بوده است. همچنین یکشنبه 12 فروردین با ثبت 120 هزار و 951 وسیله نقلیه بیشترین خروجی از استان را در نیمه نخست سالجاری به خود اختصاص داد.

وی خاطر نشان نمود: در 6 ماهه ابتدای سالجاری محورهای لاهیجان- آستانه  با 7 میلیون و 265 هزار 448 دستگاه/تردد و محور   لاهیجان – لنگرود  با 7 میلیون  و 191 هزار و 465دستگاه/تردد و محور آستانه - لاهیجان  با 7 میلیون و 160 هزار و 980 دستگاه/تردد  بیشترین تردد را  داشته اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سپس افزود: طی این مدت استان گیلان از نظر متوسط تردد ساعتی با تعداد (646 وسیله نقلیه) پنجمین استان پرتردد کشور بوده است.