بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه کرگانرود تالش موجب به زیر آب رفتن پل کنار گذر این شهر شد.

 به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه کرگانرود تالش موجب به زیر آب رفتن پل کنار گذر این شهر شد. 

برای جلوگیری از ترافیک و سقوط خودروها درون رودخانه، از ساعت 3 بامداد امروز جاده منتهی به این پل بسته شد و خودروها از داخل شهر تالش تردد می کنند.

کارگران شهرداری با استفاده از ماشین آلات سنگین سیلاب را مهار و از ورود آن به خانه های اطراف پل جلوگیری کردند.

 درمانی بخشدار اسالم گفت: بر اثر بالا آمدن آب رودخانه ناورود اسالم 15 خانوار روستاهای خرجگیل، گیجاب، شیخ محله و پرده گوشه که در معرض خطر سیلاب هستند بصورت موقت در مساجد این روستاها اسکان داده شدند.

قطع آب بیش از 200 خانوار دهستان خرجگیل اسالم

معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری تالش نیز گفت: بر اثر بارش شدید باران و تخریب ایستگاه پمپاژ، آب بیش از 200 خانوار دهستان خرجگیل اسالم قطع شده است.

آقای شاهی افزود : به علت شکسته شدن لوله انتقال، گاز 250 خانوار این  دهستان شده است.