پاکات مزایده عمومی اماکن ورزشی گیلان صبح روز یکشنبه اول مهرماه با حضور متقاضیان در رشت بازگشایی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، پاکات پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده عمومی اماکن ورزشی گیلان به بخش خصوصی ( ماده 88 ) ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه اول مهرماه با حضور نماینده اداره کل بازرسی استان، مدیرکل ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون ماده 88 استان در سالن اجتماعات این اداره کل بازگشایی می شود.

پیش از این قرار بود بازگشایی پاکات صبح شنبه 31 شهریور انجام شود.

متقاضیان شرکت در این مزایده هم می توانند در زمان بازگشایی پاکات در سالن حضور داشته باشند.