فرماندار فومن در نخستین مجمع سلامت این شهرستان بر لزوم افزایش مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین در این بخش تاکید کرد و یادآور شد: براساس آموزه های دینی روح و جسم را باید توامان سالم نگه داشت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان فومن در این جلسه با تسلیت ایام محرم گفت: همه نهادها درگیر مبحث سلامت جامعه هستند.

محمود قاسم نژاد با بیان اینکه در همه جای دنیا سلامت شهروندان اهمیت دارد، یادآور شد: بدون بدن سالم نمیتوان روح و روان سالم داشت.

لزوم افزایش مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین در بخش سلامت

وی بر لزوم افزایش مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین در این بخش تاکید کرد و یادآور شد: براساس آموزه های دینی روح و جسم را باید توامان سالم نگه داشت.

رییس مجمع سلامت شهرستان فومن نقش سازمانهای غیر دولتی و خیرین را در حوزه‌های مختلف قابل تاثیر عنوان کرد و یادآور شد: در بخش سلامت نیز باید از ظرفیت خیرین به درستی استفاده شود به شرطی که سیاست گذاری صحیح در سطح استان و شهرستان انجام بپذیرد و بدانیم که در چه مناطقی چه کمبودهایی داریم.

وی تمرکز مراکز تخصصی در مرکز استان را یک ضعف ساختاری دانست و گفت: نیازمند پراکندگی ساختاری در حوزه بهداشت و درمان هستیم.

مشارکت شهرداری‌ها در حوزه سلامت

قاسم نژاد خواستار مشارکت شهرداری‌ها در حوزه سلامت شد و گفت: بی تردید هزینه در این بخش توسط شورا و شهرداری سبب بهبود مناسبات اجتماعی با این دو نهاد خواهد شد.