3 مدرسه خیرین ساز در مناطق محروم شهرستان تالش توسط پویش مدرسه سازی ایران من و موسسه خیریه مهرگیتی ساخته با حضور جمعی از خیرین و مسئولین شهرستان مورد افتتاح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مدرسه 3 کلاسه روستای بره پشت، 2 کلاسه روستای زربیل و 3 کلاسه روستای علیاسرا مورد افتتاح قرار گرفت.

گفتنی است  زنجیره مدارس "ایران من" در قالب پویش مدرسه سازی توسط اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی  در خرداد 93 پایه ریزی شد.

این گروه با اعتقاد به بهره وری و ارزشمند بودن سرمایه گذاری در آموزش به خصوص دوره ابتدایی، در جهت بالندگی و توسعه کشور، تاسیس  100مدرسه ابتدایی "ایران من" را در مناطق روستایی، کمتربرخوردار و مرزی کشور هدف قرار داده است.

مناطقی از کشور که به دلیل دور بودن از مرکز و تمرکز گرایی کمتر به آنها توجه شده است و از امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی مناسبی برخوردار نیستند.

پویش مدرسه سازی+ ایران من

در حال حاضر پویش مدرسه سازی ایران من به کمک کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور  100 مدرسه به این نام را با همراهی و همکاری موسسه خیریه مهرگیتی در مناطق دور افتاده و مرزی کشور در دست احداث دارد. که 57 مدرسه به بهره برداری رسیده و بقیه مدارس در حال ساخت می باشند.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش در حاشیه این مدارس گفت: روز پنجشنبه 22 شهریور 97  نیز 3 مدرسه دیگر که عبارتند از مدرسه 3 کلاسه روستای بیلیابین، 2 کلاسه لیسارامحله خطبه سرا و 2 کلاسه لوعاچل مورد افتتاح خواهد گرفت.

 مختاری افزود: همه این 6 مدرسه توسط پویش مدرسه سازی ایران من و موسسه مهرگیتی ساخته شده اند و برای این مدارس 515 میلیون تومان هزینه شده است.

لازم به ذکر است در این 6 مدرسه شهرستان تالش ، قریب به 200 دانش آموز در سال تحصیلی 98-97 ، به تحصیل خواهند پرداخت .