کارگاه آموزشی با رویکرد استفاده از تکنولوژی و روش های نوین آموزش قرآن و علوم دینی به میزبانی سما واحد رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج و انس با قرآن کریم و با توجه به سیاست های سازمان سما مبنی بر ترویج روش های نوین آموزش قرآن و علوم دینی، شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان کارگاه آموزشی  آشنایی مربیان پرورشی و قرآنی مدارس سما استان گیلان را با رویکرد استفاده از  تکنولوژی و روش های نوین آموزش قرآن و علوم دینی برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی چهل نفر از مربیان پرورشی و قرآن مدارس سما استان گیلان در سه  محور آموزش آموزه های ایرانی- اسلامی با استفاده از زبان و ادبیات فارسی، تاثیر داستان و قصه های قرآنی در آموزش و  مستند سازی فعالیت های فرهنگی و هنری را با حضور استادان مجرب در این حوزه فرا گرفتند.

در بخش اول این کارگاه دکتر فقیه عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در خصوص ویژگی های یک مربی از منظر عارفان با ارائه تمثیل و بیان داستان از قرآن کریم و مثنوی مولوی  مطالبی را بیان کرد.

دکتر فقیه در ادامه توجه به تفاوت های فردی، محبت، عاطفه و مهرورزی و نفوذ در دلهای مخاطبین را از ابزار های دانست که می تواند در موفقیت یک مربی برای آموزش دانش آموزان موثر باشد.

کارگاه آموزشی+ مربیان قران و پرورشی

تاثیر گذاری داستان و قصه های قرآنی در جذب دانش آموزان

وی با تاکید بر تاثیر گذاری داستان و قصه های قرآنی در جذب دانش آموزان گفت: «مثنوی مولوی و گلستان و بوستان سعدی و آثار بسیاری از بزرگان ادب فارسی سرشار از تمثیل های اخلاقی است که می توان در آموزش دانش آموزان از آنها بهره برد.»

حسن رجب زاده دیگر سخنران این کارگاه بود. وی در خصوص مستند سازی فعالیت های فرهنگی و هنری و همچنین تولید محتوی آموزشی  با استفاده از تکنولوژی و رسانه های نوین آموزشی مطالبی بیان کردند.

در ادامه کارگاه خلاقیت با تدریس مریم رئوف کارشناس آموزشی شورای نظارت و هماهنگی سما گیلان برگزار شد.

در این بخش مربیان پرورشی و قرآن مدارس سما استان گیلان  به چهار گروه تقسیم  و به تبادل تجربه پرداختند.

 آموزشی مربیان قران و پرورشی

ترویج فرهنگ دینی با بکار گیری مسائل روانشناسی، علم و فناوری و تکنولوژی روز، آموزش آموزه های ایرانی – اسلامی به آینده سازان با استفاده از زبان و ادبیات فارسی و مفاخر، مشاوره های تربیتی در ارتباط با سلامت رفتاری دانش آموزان، اجرای برنامه و رعایت استاندار های فرهنگی – تربیتی با رعایت عدالت در برخورداری از فرصت تعلیم و تربیت از محوره های بود که در گروه های مربیان به بحث گذاشته شد.

مربیان پرورشی و قرآن با استفاده از تجربیات سال ها حضور در کلاس حول محور موضوعات مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند تا نتایج حاصله را به عنوان منشور عملکرد و فعالیت خود در مدارس سما استان گیلان بکار گیرند.