در پنجمین روز هفته دولت، فرماندار شهرستان فومن دو پروژه را در روستای قلعه رودخان از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، احداث خانه بهداشت روستایی قلعه رودخان با هزینه ای بالغ بر ۲۱۰ میلیون تومان از محل اعتبار تملک استانی از پروژه های شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن در هفته دولت است.

این بنا در دو طبقه به مجموع متراژ ۲۰۰ متر احداث شده است و با این پروژه شهرستان فومن دارای ۶۷ خانه بهداشت روستایی می شود.

در ادامه، فرماندار شهرستان فومن پروژه روکش آسفالت روستای قلعه رودخان را به طول ۲ کیلومتر افتتاح کرد.

این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فومن اجراء شد.