مراسم اختتامیه سومین جشنواره استند آپ کمدی رشت به دبیری علی حلوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مراسم اختتامیه سومین جشنواره استند آپ کمدی رشت به دبیری علی حلوی و استقبال بی نظیر گیلانیان برگزار شد.

 در جشنواره استند آپ کمدی هفت، اجراهای روز آخر بسیارت ماشایی بود.

 کمدین های مطرح استان گیلان در این جشنواره نمایش استند آپ کردند.

گفتنی است؛ کمدین های مطرح از نقاط مختلف گیلان، به ویژه از کلاچای تا آستارا و.. در این جشنواره حضور داشتند.

به گفته علی حلوی  سال آینده در چهارمین جشنواره استند آپ کمدی بخش داوری نیز اضافه می شود.

استنداپ کمدی رشت علی حلوی