معاون عملیات سازمان آتش نشانی گفت: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی ۴۷۸تماس شهروندان بوده که از این تعداد ۱۷ مورد عملیات اطفای آتش، پیشگیری از بروز حوادث و ارائه خدمات ایمنی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی در این باره گفت: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی ۴۷۸تماس شهروندان بوده که از این تعداد ۱۷ مورد عملیات اطفای آتش، پیشگیری از بروز حوادث و ارائه خدمات ایمنی صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: این عملیات ها با ۲۰ مرتبه خروج خودروهای اطفایی جهت پوشش یک مورد حریق منزل مسکونی، ۵ مورد حریق علفزار و ضایعات، ۵مورد رها سازی حیوانات محبوس شده،  یک مورد قفل درب منزل مسکونی و ۵ مورد خدمات ایمنی بوده است.

شهرام مومنی با بیان اینکه در این عملیات ها و حوادث به کسی آسیب جانی نرسید به شهروندان توصیه کرد:  با توجه به گرم شدن هوا و پیشگیری از بروز آلودگی و همچنین سرایت آتش به منازل مسکونی نسبت به هرس کردن به موقع علفزارها در نزدیکی منازل مسکونی بخصوص دیوارهای عایق شده اقدام کرده و به شدت از آتش زدن علفزارها، کاه و کلش جلوگیری نمایند تا شاهد خسارات ناشی از این گونه آتش سوزی ها نباشیم.