مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در جلسه مصاحبه انتخاب مدیران ناحیه دو رشت گفت: این طرح در گیلان به صورت آزمایشی در نواحی یک و دو رشت برگزار می شود و دقت امروز ما در انتخاب مدیران سبب توانمندسازی آموزش و پرورش می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نادر جهان آرای با حضور در  جلسه مصاحبه انتخاب مدیران ناحیه دو رشت گفت: این طرح در گیلان به صورت آزمایشی در نواحی یک و دو رشت برگزار می شود و دقت امروز ما در انتخاب مدیران سبب توانمندسازی آموزش و پرورش می شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید خدمات فرهنگی در ساختار نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: فناوری، سرمایه انسانی و مدیریت از مولفه های توسعه در آموزش و پرورش هستند که در این میان با مدیرت صحیح قادر خواهیم بود بسیاری از نواقص را رفع کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: تأکید بر مدرسه محوری و تفویض اختیار از حوزه ستادی به مدرسه نقش مهمی در اعتلای نظام تعلیم و تربیت دارد.

گفتنی است  طرح انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به صورت آزمون و مصاحبه است که بخش آزمون آن  چهارشنبه 30 خردادماه از طریق  سامانه LTMS.medu.ir برگزار شد.

 هدف اصلی از اجرای این آزمون شناسایی نیروهای توانمند جهت پذیرش مسئولیت واحد آموزشی و تشکیل بانک اطلاعاتی در تمام مقاطع تحصیلی است