مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به عنوان یکی از ستارگان پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دبیر پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور طی بیانیه ای از «فاطمه قدیمی»  مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به عنوان یکی از ستارگان سال ۹۶ قدردانی کرد.

هوشمند سفیدی ضمن قدردانی از مشارکت «فاطمه قدیمی» در این جشنواره اعلام کرد: روابط عمومی شهرداری رشت براساس رای هئیت داوران به عنوان یکی از ستارگان سال ۹۶ روابط عمومی های کشور برگزیده شده است.

وی تصریح کرد: کارنامه روابط عمومی شهرداری رشت نشان می دهد که شایسته این انتخاب و تجلیل است.