دکتر نوبخت دستورات لازم برای تامین اعتبارات متناسب با شرایط پروژه‌های گلستان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان، دکتر هاشمی استاندارگلستان با دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و پیرامون موضوعات اشتغال، ارائه تسهیلات به متقاضیان، سرمایه گذاری و منابع اعتباری استان گفتگو کرد.

توجه به پروژه های مهم زیر ساختی استان و رفع مشکلات اعتباری آنها جهت تسریع در تکمیل و  تامین کسری اعتبارات هزینه ای استان از جمله خواسته های استاندار گلستان در این دیدار بود.

در این دیدار دکتر نوبخت دستورات لازم جهت تامین اعتبارات متناسب با شرایط پروژه‌های گلستان را صادر کرد.