دادستان مرکز گلستان خبر از صدور دستور قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، دادستان مرکز گلستان خبر داد : دستور قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان صادر شد .

وی اظهار کرد: به امور اراضی دستور دادیم که ویلاهای غیرمجاز در روستای زیارت در روزهای آتی قلع و قمع شود.

وی در خصوص بازدید از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت افزود: همراه با مدیرکل امور اراضی و مدیر منابع طبیعی استان گلستان بازدیدی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفت و احکامی هم در جهت قلع و قمع ویلاهای غیرمجاز صادر شد.