مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان خبر از برگزاری ارتباط مستقیم مردم و مسئولین در بستر سامد داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ،  مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان اعلام کرد: در ادامه برگزاری برنامه های ارتباط مردمی مستقیم مسئولین در بستر سامد، روز سه شنبه هفته جاری مورخ 4دی ماه، 

چراغعلی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

حسینی، فرماندار آزادشهر

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد امام (ره)

سعیدی، شهردار آزادشهر

جعفری، شهردار نوده خاندوز

سمیعی، شهردار نگین شهر میهمان مرکز سامد خواهند بود.

هم استانیهای گرامی می توانند  از ساعت 9 صبح الی 12 پس از شماره گیری تلفن 111 جهت ارتباط با مدیرکل کمیته امداد استان  کد 2 وجهت ارتباط با فرماندار و شهرداران آزادشهر، شهردار نوده خاندوز و نگین شهر، کد 3 را انتخاب نمایند .