رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کلاله خبر از توزیع ۷۰ کلاه ایمنی در بین موتور سواران داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کلاله گفت : بیش از 70 کلاه ایمنی در بین موتورسواران روستای تمرقره قوزی شهرستان کلاله توزیع شد.

قاسم دبوری همچنین اظهار داشت: با توجه به نقش کلاه ایمنی در کاهش صدمات ناشی از تصادفات موتور سیکلت ها، استفاده از آن ضرورت دارد.

 وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از مرگ میرهای ناشی از تصادفات مربوط به راکبین موتور سیکلت می شود و این مهم می طلبد که فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسوارن ارتقا یابد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کلاله تصریح کرد: در راستای یاد شده و با حضور مسئولین، بیش از 70 کلاه ایمنی در بین موتورسوارن روستای تمرقره قوزی توزیع شد.