دوشنبه 26 آذر 97 طی جلسه ای استاندارگلستان با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سید مناف هاشمی، استاندار گلستان به همراه دبیر مجمع نمایندگان استان و جمعی از مدیران ارشد استانی با دکتر محمدزاده، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

 در این دیدار پیرامون موضوعاتی از قبیل:

تکمیل زیرساختمهای بندرخشک اینچه برون

تسهیل در اتصال ریل عریض راه آهن ایران – ترکمنستان 

هماهنگی جهت تسهیل سرمایه گذاری در بندرخشک اینچه برون

بررسی رفع مشکلات بندر خشک اینچه برون گفتگو و تبادل نظر شد.