غزل کیانی نونهال شهرستان کردکوی توانست به مقام سوم مسابقات ریاضی ذهنی در کشور دست پیدا کند .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، غزل کیانی نونهال نابغه شهرستان کردکوی که مقام سوم در بیست و سومین دوره از مسابقات ریاضیات ذهنی را در کشور مالزی بدست آورد مورد استقبال جمعی از مسئولان و مردم شهرستان کردکوی قرار گرفت.