استاندار گلستان در جلسه ای بیان کرد : در موضوع تخلفات ماده ۱۰۰باید برخورد قانونی باشد و با هیچ کس تعارف نداشته باشیم و قاطع عمل کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، استاندار گلستان اظهار کرد : اگر شهرداران تصمیمات خوبی در زمینه عمران و آبادی شهر بگیرند شهر ها آینده خوبی خواهند داشت .

وی همچنین گفت : شهرداریها باید با جذب سرمایه گذار و ایجاد اماکن گردشگری ، درآمدزایی برای خود ایجاد کنند.

کمیسیون های حوزه مدیریت شهری ، ابزارهای قانونی و ظرفیت هایی دارند که حق و حقوق شهروندان را برآورده می کند و مانع تخلفات می شود.

گفتنی است که ۶۶کمیسیون در سطح شهرداری ها وجود دارد که عدول از آنها باعث تخلفات بیشتر شهرداری ها می شود.