آغاز اجرای پروژه آبرسانی به ۲۷۰۰خانوار روستایی با ۶۰ میلیارد ریال اعتبار.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، ۸پروژه که در راستای آبرسانی به روستاهای بخش داشلی برون گنبد کاووس است کلنگ زنی شد.

این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری می رسد و ۲هزار و ۷۰۰ خانوار از آن بهره مند می شوند در حالی که اعتبار این پروژه ۶۰میلیارد ریال است .