دکتر هاشمی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام شرکت کرد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، دکتر هاشمی بیان کرد : جای خوشحالی و سربلندی است که استان گلستان به عنوان ایران کوچک و نگارستان ایران نام گرفته است و سنن اقوام را در کنار وحدت اقوام دارد.

وی افزود : افتخار می کنیم که جشنواره ی با شکوه بین المللی فرهنگ اقوام در هفته وحدت برگزار شده است .

وی همچنین ادامه داد : گلستان در زمینه ی فعالیت های گردشگری شاهد رشد و فعالیت های بسیار خوبی بوده و ما فقط در زمینه بازدید کننده های گردشگری شاهد رشد ۸۰ درصدی در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته بوده ایم.

آخرین آماری که در حوزه بوم گردی در سال گذشته وجود داشت بیست نقطه استان بود که استان تا پایان این جشنواره حدود ۴۰ نقطه دیگر افتتاح شده و تا پایان سال جاری نیز این آمار به ۱۵۰ نقطه بوم گردی خواهد رسید .