مدیرکل دامپزشکی استان گلستان از پایان صید میگو در مزارع پرورش میگو سایت گمیشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، دکتر غلامرضا محرابی اظهار کرد: امسال از سایت میگوی گمیشان با مساحت بیش از ۸۳۰ هکتار و حدود ۵۰ مزرعه پرورش میگو، حدود ۲۵۹۰ تن میگو برداشت و به مراکز فرآوری استان منتقل شد.

 وی افزود: کنترل ورود پست لارو به مزارع، بکارگیری مسئول فنی و بهداشتی در مراکز مذکور، نظارت بر آماده سازی استخر ها، ذخیره‌سازی مناسب پست لاروها در سایت نمونه برداری در طول دوره پرورش از جمله اقداماتی بوده که در طول دوره پرورش انجام گرفته است.

 مدیرکل دامپزشکی گلستان یادآور شد: تاکنون موردی از بروز بیماری‌های شایع میگو در سایت گمیشان دیده نشده است.

 سال گذشته ۱۶۹۰ تن میگو در استان تولید شده بود.