برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب میزبان سید مناف هاشمی استاندار گلستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سید مناف هاشمی استاندار گلستان امشب مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه گلستان خواهد بود.

 این برنامه با موضوع بررسی عملکرد حدود ۱۳ ماه حضور دکتر هاشمی به عنوان استاندار در گلستان بعد از خبر ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.