نخستین محموله دام زنده از کشور قزاقستان از طریق خط آهن بین المللی وارد گلستان شد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، این محموله که از طریق خط آهن بین المللی قزاقستان _ترکمنستان_ایران وارد گلستان شد شامل ۴۰۰ راس گوسفند زنده است ـ

 قرار است تا پایان امسال از طریق پایانه ریلی اینچه برون ۱۰ هزار راس گوسفند وارد گلستان شود .