قاچاقچی مواد مخدر که قصد رشوه دادن به مامور را داشت به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، فرمانده انتظامی گلستان از رد رشوه مامور وظیفه شناسی که یک قاچاقچی مواد مخدر را به دام انداخته بود خبر داد.

ماموران انتظامی گالیکش حین کنترل خودرو ها در ایست بازرسی تنگراه به یک دستگاه پژو ۴۰۵مشکوک شدند و آنرا متوقف کردند.

در بازرسی از خودرو یک کیلو و ۹۰۰گرم هیروئین کشف شد که راننده با پیشنهاد رشوه ۲ میلیون تومانی قصد فرار از قانون را داشت.

مامور وظیفه شناس با رد رشوه متهم را دستگیر و به دست قانون سپرد. محموله کشف شده ضبط و خودرو متهم نیز توقیف شد.