رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از ۱۷ هزار هکتار باغات لیموترش در جنوب کشور ۱۴ هزار هکتار به علت آفت جاروک لیموترش از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، محمدعلی باغستانی میبدی با اشاره به اینکه آفت جاروک لیموترش نسل لیموترش و مرکبات را در جنوب کشور به طور جدی تهدید می کند، افزود: برای کنترل این آفت که حشره زنجره آن را منتقل می کند به ناچار درختان ۱۴ هزار هکتار از باغات آلوده را قطع کردیم.
وی گفت: آفت جاروک لیموترش از ۲۰ نوع آفت کلیدی است که از راه های غیررسمی و غیر قرنطینه ای وارد کشور شده و خسارات سنگینی را به باغات مرکبات زده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در بسیاری از موارد خساراتی که آفت ها و بیماری های وارداتی به باغات وارد می کنند بسیار بیشتر از خاستگاه اصلی آنهاست، چه بسا که شرایط محیطی در دیگر کشورها برای آفات مناسب تر از مکان اصلی آنها باشد.
باغستانی گفت: ورود آفات و بیماری ها از راه قاچاق میوه برای باغات کشور تهدید جدی است.
وی افزود: متأسفانه پرونده تولید لیموترش در جنوب کرمان و استان هرمزگان برای همیشه بسته می شود و این بیماری به باغات استان فارس نیز وارد شده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون روش مناسبی برای مبارزه با بیماری جاروک لیموترش وجود ندارد و تنها روش کنترل شیوع این بیماری قطع درختان آلوده است.
باغستانی سوسک حنایی خرما را از دیگر انواع آفات وارداتی دانست و افزود: این آفت نخلستان های جنوب کشور را تهدید می کند این آفت از زیر درخت را خالی می کند و زمانی متوجه حضور این حشره می شویم که درخت می افتد.
وی درباره روند ورود میوه های قاچاق به کشور گفت: بعد از هشدارهای سازمان حفظ نباتات درباره قاچاق میوه مسئولان به این موضوع حساس شدند و هم اکنون همکاری خوبی بین دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از قاچاق میوه وجود دارد.
رئیس سازمان حفظ نباتات افزود: بهترین راهکار مقابله با آفات اجرای دقیق دستورالعمل های قرنطینه ای است تا شاهد ورود آفات و بیماری ها به باغات و مزارع کشور نباشیم.
باغستانی آفت مگس زیتون را از دیگر نمونه های آفات وارداتی دانست و گفت: این مگس در اوایل دهه ۸۰ با محموله های زیتون قاچاق وارد شد و باغات سه استان زیتون خیز کشور را آلوده کرد. این آفت برای همیشه میهمان باغات زیتون خواهد بود و تا زمانی که تولید زیتون داریم مگس زیتون خواهد بود.
امسال در سطح دو میلیون هکتار با سن گندم مبارزه شد
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: امسال در سطح دو میلیون هکتار با آفت سن گندم مبارزه شده است.
محمدعلی باغستانی با اشاره به اینکه امسال به علت بارندگی های پی در پی شرایط برای رشد آفت سن گندم بسیار مساعد بود افزود: امسال با ایجاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در بخش دولتی و خصوصی توانستیم سال خوبی را از لحاظ مبارزه با سن گندم پشت سر بگذاریم و شاهد کاهش سطح آلودگی مزارع گندم به این آفت باشیم.
وی گفت: علاوه بر این در سطح سه میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار با علف هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع گندم مبارزه شد و در مجموع ۴ تا ۵ درصد خسارت در این بخش به مزارع وارد شد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در استان خوزستان در سطح یک میلیون هکتار و در استان های فارس و گلستان نیز در سطح دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار با علف هرز در مزارع گندم مبارزه شد.
باغستانی میبدی گفت: به علت بارندگی زیاد شرایط محیطی برای بیماری زنگ گندم نیز مهیا بود اما با اجرای روشهای مدیریت این بیماری در مزارع در غرب و شمال کشور کانون کوبی شد.
وی افزود: امسال برای مبارزه با بیماری زنگ گندم در سطح ۸۰۰ هزار هکتار برنامه ریزی کرده بودیم که عملیات در ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی اجرا شد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با دیگر آفات و بیماری ها مانند سفیدک / فوزاریوم گندم و زنگ سیاه نیز در حدود ۴۰۰ هزار هکتار اجرا شد.
باغستانی میبدی افزود: امسال شرایط خوبی از لحاظ سطح آفات و بیماری ها در مزارع گندم داشتیم و هیچ کدام از آفات و بیماری ها به معضل تبدیل نشد و سطح خسارت بسیار پایین بود.