مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران گفت: براساس تصمیم هیئت وزیران، بر ضرورت اجرای ممنوعیت فصلی برنج در سال جاری تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، عزیزاله شهیدی‌فر اظهار داشت: تولید برنج یکی از محصولات اقتصادی، استراتژیک و اشتغالزا در مازندران است که از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد : کسب و کار برنج از مرحله تولید تا فروش این محصول و صنایع تبدیلی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی، خودکفایی و امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به کشت برنج در 214 هزار و 326 هکتار از زمین‌های شالیزاری استان مازندران در سال زراعی جاری، افزود: 155 هزار و 938 هکتار از این اراضی شالیزاری استان به کشت ارقام محلی و 58 هزار و 388 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

شهیدی فر پیش‌بینی کرد : تولید شلتوک در شالیزارهای مازندران امسال به یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن برسد که این مقدار نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد بیشتر است.