عصاره گفت: درحالی که ایران 92 درصد زعفران دنیا را تولید می کند و ارزش بازار جهانی آن 8 میلیارد دلار است، اما ارزش صادرات ایران در این محصول 380 میلیون دلار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی در سه کشور آمریکا، چین و کانادا پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، گفت: در این کشورها تولید گیاهان دارویی از 300 هزار هکتار به 3 میلیون هکتار افزایش یافته است و همین مسئله باعث شده تا میزان گردش مالی این صنعت از 5 میلیارد دلار در جهان به 50 میلیارد دلار برسد.

محمدحسن عصاره با تاکید بر اینکه تولید گیاهان دارویی به دلیل کمبود آب در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود:  در صنعت گیاهان دارویی ارزش بازار 950 میلیون دلار و در بخش فرآوری اولیه ارزش بازار 1.7 میلیارد دلار است که در مرحله بعد ارزش افزوده فرآوری این محصولات به بیش از 16 میلیارد دلار می رسد.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت بازار جهانی زعفران بسیار بالاست گفت: ایران در سال 380 میلیون دلار صادرات دارد در حالی که ایران 92 درصد زعفران دنیا را تولید می کند و از طرف دیگر 8 میلیارد دلار ارزش سرمایه در گردش این محصول است.