علی آقابابایی گفت: در دو ماهه گذشته با افزایش قیمت دلار نهاده های دامی 30 درصد رشد قیمت داشتند که باعث افزایش 12 درصدی قیمت گوشت گوساله زنده شده است.

دبیر انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد گوشت قرمز در داخل تولید می شود اظهار کرد: در حال حاضر امکان تولید صددرصدی گوشت قرمز در کشور وجود دارد اما بیشتر به دلیل صرفه نداشتن نگهداری از دام یا کشتن دام زودتر از موعد باعث خالی ماندن ظرفیت تولید شده است. همچنین مشکلات ناشی از تامین علوفه دام نیز باعث کاهش تولید شده است زیرا امروز نوسانات دلار واردات نهاده های دامی همچون کنجاله، جو و ذرت را با چالش مواجه کرده است زیرا 50 درصد نیاز دام ها به نهاده ها از طریق واردات تامین می شود.

آقا بابایی با تاکید بر اینکه دلار 4200 تومان به سختی به تولیدکنندگان پرداخت می شود افزود: پیش از این برای واردات نهاده های دامی دلار 3800 تومان بود و امروز 4200 تومان است که این موضوع روی قیمت گوشت قرمز تاثیر گذاشته است؛ اما میزان افزایش آن کمتر از بالا رفتن قیمت علوفه بوده است. به عبارت دیگر در دو ماه اخیر قیمت نهاده ها نسبت به گذشته 30 درصد افزایش یافته و قیمت گوشت زنده حداکثر 12 درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه احتمال کاهش تولید در آینده وجود دارد تصریح کرد: اگر فکری به حال دامداران نشود به احتمال زیاد کاهش تولید در این بخش خواهیم داشت، زیرا باید توجه داشت که هر چیزی که گران می شود روی تقاضای آن تاثیر می گذارد و اگر روند افزایش هزینه های تولید ادامه یابد تولید کاهش پیدا کند و به طور قطع قیمت گوشت بالا خواهد رفت. بنابراین باید رویکرد حفظ قیمت در شرایط کنونی دنبال شود و مسئولان حمایت های لازم را در این بخش بکار گیرند.

دبیر انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران افزود: امروز قیمت گوشت زنده گوساله 14 هزار تومان و قیمت گوشت زنده گاو 10 هزار 500 تومان است.