شب گذشته مراتع اطراف محوطه تاریخی شکارگاه خسرو، طعمه حریق شدند اما این آتش‌سوزی هیچ‌گونه آسیبی به محوطه شکارگاه خسرو نرسانده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، بنا بر گفته‌ی مسئولین میراث فرهنگی این آتش‌سوزی در محوطه شکارگاه نبوده، بلکه سمت تپه مراد حاصل که در جنب شکارگاه قرار دارد، بوده است. گفتنی است که بنا بر اعلام مسئولین امر، محوطه شکارگاه خسرو فاقد هرگونه آثار معماری است، لذا وقوع آتش‌سوزی در مراتع و مزارع نیز آسیب خاصی به مجموعه نخواهد رساند. لازم به ذکر است که این اثر تاریخی ارزشند علی رغم دارا بودن قدمت و ارزش تاریخی بالا برای کرمانشاه اما سالهاست که بدون هیچ محافظ و موقعیت یابی تاریخی در گوشه ای مهجور مانده است.