مسعود سلطانی فر در سفرهای استانی هیئت دولت به کرمانشاه از محل احداثپروژه موزه منطقه ای غرب بازدید و بر سرعت بخشیدن به این پروژه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون رئیس جمهور در این بازدید ضمن انتقاد از شرایط پیش آمده برای این پروژه در ادوار گذشته، بر لزوم تسریع در شرایط ادامه کار و تکمیل این موزه تاکید کرد. سلطانی فر گفت: سازمان میراث فرهنگی کشور این آمادگی را دارد که با همراهی استان در تامین اعتبار این پروژه را در سریع ترین زمان ممکن به اتمام برساند. گفتنی است که پروژه موزه منطقه ای کرمانشاه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.