دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه رازی در نشست امضاء تفاهم نامه پژوهشی احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی گفت: احیا و تعادل بخش آب های زیر زمینی یک بحثجدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ دکتر اعلمی اظهار کرد: آنچه پیشینه استان نشان می دهد، بهره برداری علمی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. وی تصریح کرد: از دیر باز تعاملات خوب و نهادینه شده ای در این حوزه بین دانشگاه و نهادهای ذی ربط وجود نداشته است. دکتر اعلمی تاکید کرد: ظرفیت ها در این حوزه کم بود و دغدغه مند از کنار این موضوع عبور نکردیم. وی بیان داشت: ظرفیت های محدود ایجاب می کند که در حفظ این ذخایر خدادای کوشا باشیم. رییس دانشگاه رازی گفت: این همکاری ها باید به ارتباط بیشتر دانشگاه با بخش های کاربردی منجر شود. وی گفت: در مسیر تحقق جامعه دانش بنیان رسالت هایی داریم که این تعاملات می تواند به آن کمک کند. دکتر اعلمی اظهار داشت: دانشگاه رازی ظرفیت بالایی در حوزه های مختلف آب دارد که می تواند مشکلات مردم در این حوزه آب کمک کند. رییس دانشگاه اظهار امیدواری کرد: با توجه به اینکه در مسیر جامعه دانش بنیان قرار گرفتن اجتناب ناپذیر است این تعاملات را پررنگ تر داشته باشیم.