هوشنگ بازوند گفت: از ریاست مدیریت شهری کشور انتظار می رود که حق کلانشهر شدن کرمانشاه و اعتبارات ویژه این امکان استان را در موعد مقرر پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهم سطح امام حسین کرمانشاه ابراز داشت: در یک تعامل مثبت مدیریت شهری و شهرداری کرمانشاه با شورای اسلامی شهر و معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه، پروژه های بزرگی همچون تقاطع غیر هم سطح امام حسین در آینده نزدیک افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص مطالبات شهری مردم کرمانشاه نیز ابراز داشت: