​استاندار کرمانشاه گفت: برای حل مشکل کشاورزان منطقه باید در بالا دست سد زمکان (مناطق ثلاث و ازگله ) تخصیص آب داشته باشیم .

به گزارش خبرنگار موج کرمانشاه، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در مراسم افتتاح همزمان سدهای هیروی، شهدای ازگله، تونل نوسود و سامانه گرمسیری با حضور رییس جمهوری ابراز داشت: طرح گرمسیری می تواند در منطقه توسعه پایدار با محوریت آب را ایجاد کند.

وی  افزود: این طرح می تواند برای 28 هزار نفر از مردم منطقه شغل ایجاد کند و در نتیجه این سامانه نیاز به مخازنی دارد تا بتوانیم در زمستان آب را در آن ها را ذخیره کنیم از این رو تقاضا داریم که این مخازن در مرحله دوم ایجاد شوند.

استاندارکرمانشاه تصریح داشت: براساس برآوردهای اولیه برای اتمام مرحله دوم این پروژه یک هزار و 500 میلیارد تومان بودجه نیاز است و باید در دولت تعدادی از وزرا به عنوان هیات امنا انتخاب کنیم تا این طرح در پروسه ای پنج ساله به بخش خصوصی واگذار شود.

بازوند ابراز کرد: شهرهای نفت شهر و سومار بعد از جنگ خالی از سکنه شدند از این رو تقاضا داریم تا شرایط بازگشت مردم آنها فراهم و زیرساخت های منطقه ایجاد شود.