هدایت حاتمی گفت: حفاظت از منابع خاک به یک برنامه‌ریزی بلندمدت عالمانه با تکیه‌بر مشارکت عمومی نیاز دارد که در تهیه این برنامه باید تجربه‌های جهانی و ایده‌های کشورهای پیشرو با رویکرد حفاظت و بهره‌وری بیشتر لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، هدایت حاتمی در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در جهاد کشاورزی کرمانشاه، ابراز داشت: حفاظت از منابع خاک و آب دو موضوع درهم‌تنیده هستند و باید افکار عمومی را متوجه اهمیت حفاظت از خاک کرد.

معاون استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تا زمانی که در هر مقوله‌ای مشارکت فراگیر نباشد، در اجرای برنامه‌ها موفق نخواهیم بود، لذا باید افکار عمومی را متوجه اهمیت خاک کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به متفاوت بودن آمار مربوط به فرسایش خاک در ایران، افزود: آمارهای موجود درزمینهٔ فرسایش خاک نگران‌کننده است و می‌بایست موضوعات مرتبط با ضرورت حفاظت از منابع خاک در کارگروه آب و کشاورزی استان به‌منظور رسیدن به راهکارهای مقابله با فرسایش خاک مطرح و اجرایی گردد.